Wat kunnen we voor u betekenen?

Als bedrijfsleider doet u graag waar u goed in bent. Echter, bij het ondernemen komt nogal wat administratie te pas. Hierbij denken we aan uw eigen dagdagelijkse administratie, doch ook aan BTW-aangiften, aangifte in de personenbelasting, opmaak interne jaarrekening en aangifte in de vennootschapsbelasting, opmaak van verslagen, opstelling jaarrekening, opmaak van leningscontracten, opvolging administratieve en fiscale deadlines, enz... 

Bij uw eigen dagdagelijkse activiteiten kunnen we u begeleiden met raad doch staat u zelf hoofdzakelijk in voor de nodige administratie (bijhouden van dagontvangsten, opmaak van kas, offertes, bestelbonnen, facturen, …)
Voor de overige gespecialiseerde verplichtingen staan we u graag met raad en daad bij.

De boekhoudkundige verwerking kan gebeuren door ons op eigen boekhoudsysteem om als basis te dienen voor de verdere opgelegde verplichtingen.

Maar ook als u zelf de boekhouding intern verwerkt, is ons systeem afgestemd om verder te gaan op uw voorstelling van boekhoudkundige computergegevens. Met andere woorden … wij schikken ons naar uw boekhoudplan (rekeningschema) en u krijgt na opstelling van de jaarstukken (uiteraard na de nodige besprekingen) de door te voeren correcties terug om uw boekhouding in overeenstemming te brengen met de opgestelde en neer te leggen stukken.

Inzake prijszetting zijn we ook correct : na een kennismakend gesprek kan een inschatting gemaakt worden van de te bewerkstelligen taken en zal een prijsvoorstel gemaakt kunnen worden. Na aanvaarding zullen we ons daar dan ook aan houden en verwachten van u ook dat de betalingsafspraken stipt nagekomen worden.